M-Money Digital Wallet

More Smart Life in Digital Era

ບໍລິສັດ ລາວ ໂມບາຍມັນນີ ຈຳກັດ “Lao Mobile Money Company Limited” ເປັນບໍລິສັດລູກ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການ ເງິນເທິງມືຖື Mobile Money ຫລື ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ Fintech ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍເປັນຜູ້ນຳດ້ານບໍລິການ ການເງີນມືຖື ໃນ ສປປ ລາວ ” To be leader mobile money in Laos “ ວິໄສທັດ: ພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມສູ່ບໍລິການການເງິນເທິງມືຖື ທີ່ທັນສະໄຫມ ຊຸກຍູ້ ເສດຖະກິດ ຂອງຊາດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນ ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມງ່າຍຂຶ້ນໂດຍພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິການ ໂມບາຍມັນນີ “Mobile Money” ໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ຕາມຍຸກດິຈິຕ້ອນ “More Smart Life in Digital Era”person graphic
reporting

BANKING

ບໍລິການໂອນເງິນໄປທະນາຄານ BCEL , JDB , LVB , BIC , Maruhan , Indochina.

TELECOM

ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ LTC ,TPLUS , ETL.

BILL PAYMENT

ບໍລິການຊຳລະບິນຕ່າງໆ ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ຄ່າໂທລາຍເດືອນ, ສີນເຊື່ອ.

OPEN API

ບໍລິການເປີດໃຫ້ລະບົບອື່ນໆມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ M-MONEY ໂດຍຜ່ານ Open API.

ຮ່ວມມືກັບອົງການ ອ໋ອກຟາມ(Oxfam)

ຊ່ວຍເຫຼືອຄົວເຮືອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19

- ນະຄອນຫຼວງ ເມືອງ ສັງທອງ ປະກອບມີ 7 ບ້ານ 100 ຄົວເຮືອນ : ບ້ານ ຫີນສີ້ວ ມີ 15 ຄົວເຮືອນ, ບ້ານ ປາກແຖມ ມີ 15 ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ແກ້ງໝໍ້ ມີ 15 ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ເພຍລາ ມີ 20 ຄົວເຮືອນ ບ້ານ ທ່ານາຂາມ ມີ 10 ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ສຳພັນນາ ມີ 7 ຄົວເຮືອນ, ບ້ານ ຫ້ວຍຕົມ ມີ 18 ຄົວເຮືອນ.
- ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ປະກອບມີ 6 ບ້ານ 100 ຄົວເຮືອນ : ບ້ານ ນໍ້າກໍ ມີ 20ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ສີໂພໄຊ ມີ15 ຄົວເຮືອນ ບ້ານ ຝາຍ ມີ15 ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ໂຄກຫຼວງ ມີ10 ຄົວເຮືອນ ບ້ານ ພູຫວາຍໃຕ້ ມີ15 ຄົວເຮືອນ,ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ ມີ 25ຄົວເຮືອນ.

ການມອບເງິນໃຫ້ມີ 2 ຊ່ອງທາງ
1. ໂອນໃສ່ ກະເປົາ M-Money ດາວໂຫລດແອັບໃຫ້ທາງຄົວເຮືອນທີມີມືຖື ແລ້ວໃຫ້ ເພີ່ນໄປເອົານຳສູນບໍລິການຂອງ ລລທ ທຸກໆສາຂາ
2 . ແມ່ນທີມງານ LMM ມອບເງິນສົດ ກໍລະນີຄົວເຮືອນ ຍັງຂາດມືຖືສະມາດໂຟນ ບາງຄົວເຮືອນ ເປັນຄົນພິການ ທາງທີມງານ LMM ແລະ Oxfam ແມ່ນນັດມາຫາຫ້ອງການບ້ານ ເພື່ອ ມອບເງິນສົດ.

Comming Soon!

M Money ກະເປົາເງິນເທີງມືຖື

ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານງ່າຍຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂອນ ຖອນ ຈ່າຍ ແລະ ຊຳລະໃບບິນຕ່າງໆ ຜ່ານ QR Code ໂດຍທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເປີດຊີ ພຽງແຕ່ມີເບີໂທລະສັບມືຖືທ່ານກໍ່ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້

ເບີໂທສອບຖາມ: 020 55-590-151


123movies